Parkering

I Nordstrand Arenahar vi en parkeringskjeller som er anbefalt å benytte. Alternativt kan man stå i småveiene rundt arenaen. Merk parkering forbudt i enkelte gater og vi ber deg parkere hensynsfullt overfor våre naboer.

I Bjørnholthallen er det en stor P-plass nedenfor hallen. Det er også tillatt stå i den store busslommen så lenge man ikke står uti veien. Det er også noen plasser ved skolen i forlengelsen av P-plassen. 

Det er derimot ikke tillatt å stå i bakken fra P-plassen og opp til hallen, og vi ber deg heller ikke kjøre opp for å avlevere barn da vi har rigget oss foran hallen.