Klasser/spilletid:
Vi benytter årsklassene for 2023/2024-sesongen!

4'ER MINIHÅNDBALL
7 år født 2016 / 
1x15  min
8 år født 2015 / 1x15  min    

5'ER KORTBANE
  9 år født 2014 / 2x12 min, 1 min pause
 10 år født 2013 / 2x12 min, 1 min pause  

6'ER HÅNDBALL  
11 år født 2012 / 1x25 min
Ta kontakt dersom dere har et nybegynner-lag for evnt et noe tilpasset kampoppsett, 

Kamper:
Vi tilstreber at hvert lag spiller alle sine kamper i løpet av én dag lørdag eller søndag. Kan hende tar vi direkte kontakt om spill fredag. Alle lag spiller minst tre kamper og må være klare til kamp minimum 5 minutter før kampstart.

Arenaer:
Kampene avvikles i Nordstrand Arena og  Bjørnholthallen. Se Haller for adresser.

Servering:
Du kan få kjøpt både mat og drikke i alle arenaene. Se informasjon under Mat og drikke for mulighet for forhåndsbestilling av mat til laget.

Påmelding:
Frist for påmelding: 2. april 2024

NB! Det er begrenset antall plasser i hver klasse så klassene stenges når det er fullt og ventelister opprettes.

Påmeldingsavgift:
Klassen 6-8 år kr 1.200,-
Klassen 9-11 år kr 1.600,-

Vi gjør oppmerksomme på at påmeldingen først er gjeldene når påmeldingsavgiften er betalt. Ved trekking av lag beholder vi transaksjonsgebyret til Stripe (kr 63). Påmeldingsavgiften refunderes ikke dersom laget trekker seg etter 1. april. I tillegg ilegges laget et trekningsgebyr på kr. 1500,- ved trekking etter fristen.