Gjenglemt

Vi har noe gjenglemte klær, sko etter cupen. Alt ligger i Nordstrand Arena, også det som ble gjenglemt i Bjørnholthallen. Bare å ta kontakt så sjekker vi om vi har det du savner.